รับสมัคร โครงการแล่นนำ ผอ.เขต 2 ประจำปี 2566

 

สมัครวิ่งติดต่อทีมงาน
นางนัฐรียา ฉัตรรักษา  08-1545-5211
นางศุภลักษณ์ กอบการดี 06-2168-4999
นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ 08-0190-0700
นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด 09-2696-5951
นางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน   08-8041-5718

 

 

1. ประเภท VIP
2. ประเภท Mini Marathon
3. ประเภท Funrun
4. ประเภท เสื้อที่ระลึก
5. ประเภท นักเรียน/นักศึกษา
6. ประเภท เสื้อ STAFF
7. ประเภท แพจเกต 5 ตัว

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และนักวิ่งมินิมาราธอน

ประเภท VIP 1000 
ประเภท Funrun 
ประเภท Mini Marathon 
ประเภท เสื้อSTAFF 
ประเภท เสื้อที่ระลึก 
ประเภท แพคเกต 5 ตัว 
ประเภท นักเรียน/นักศึกษา