สพฐ.เลื่อนการประกาศผลการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

สพฐ.เลื่อนการประกาศผลการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ออกไปก่อน ไม่มีกำหนด