ประกาศ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบสรุปมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน