ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)