ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึษาและคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึษาและคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีคัดเลือก