ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ค.(๒)

การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร ๓๘ค.(๒) มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ในตำแหน่งว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒

ใบสมัคร 38ค