ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

https://web2.chaiyaphum2.go.th/wp-content/uploads/2021/02/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์.pdf