มอบทุนการศึกษา และรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และมอบรางวัลสถานศึกษาสีขาว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. และรางวัลวิชาการต่างๆ ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อมอบทุนการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 150 ทุน มอบทุนการศึกษาโครงการปันใจปันสุข จำนวน 102 ทุน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบทุนและเกียรติบัตรต่างๆ กว่า 600 คน นายมนัส เจียมภูเขียว กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม […]

ศุภลักษณ์ ไปนาน

4 August 2563

ประประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบทุนการศึกษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลต่างๆ ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนพิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 150 ทุน ทุนการศึกษาโครงการ “ปันใจปันสุข” และมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ และสูงสุด 10 อันดับของเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ […]

ศุภลักษณ์ ไปนาน

30 July 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอภูเขียว

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 06.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้                              นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลภูเขียว โดยมี นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ศุภลักษณ์ ไปนาน

29 July 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า) โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ศุภลักษณ์ ไปนาน

29 July 2563

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข (รอง ผอ.สพท.)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 คน ที่สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พร้อมนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กล่าวอวยพร ให้ข้อคิด และแนวทางในการเตรียมความพร้อมสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งจะสอบในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

ศุภลักษณ์ ไปนาน

29 July 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2563 เพื่อรับชมวิธีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา และรับทราบข่าวการศึกษา ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน

ศุภลักษณ์ ไปนาน

29 July 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 32 ราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30.น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยย้ำให้ข้าราชการใหม่ทุกคน ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่ศิษย์ และขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 32 ราย ได้แก่ ปฐมวัย 7 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 5 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา […]

ศุภลักษณ์ ไปนาน

24 July 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมปาริมาบ้านย่า อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแก้งคร้อ และศึกษานิเทศก์รับผิดชอบอำเภอแก้งคร้อ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ศุภลักษณ์ ไปนาน

24 July 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภูเขียว นายพลาวุธ ชัยสงคราม นักจัดการงานทั่วไป และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาร ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง ณ ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธานในพื้นที่อำเภอภูเขียว

ศุภลักษณ์ ไปนาน

24 July 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน โรงเรียนชุมชนบ้านหัน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมี ดร.พงษ์เทพ นาคศิริ ผอ.ส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ เป็นตัวแทนมอบ นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานรับมอบ นายปรีชา ทัศน์ละไม ผอ.รร.ชุมชนบ้านหัน กล่าวต้อนรับ และมี ผู้บริหารในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายก อบต.บ้านหัน คณะครู ชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ดังกล่าว โรงเรียนชุมชนบ้านหัน ได้รับมอบจากบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใน”โครงการ […]

ศุภลักษณ์ ไปนาน

23 July 2563
1 100 101 102 103