เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

      วันที่ 15 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูง สพฐ.นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มี ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมรับชมผ่านระบบออนไลน์

Jaturong yochmeungpai

15 January 2567

ถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล จำนวน 15 เชือก เป็นเงิน 37,500 บาท และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายช้างทั้งสิ้น 2,720 เชือก เป็นเงิน 6,800,000 บาท  ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีถวายช้างโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ […]

Jaturong yochmeungpai

12 January 2567

มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 9 หลังที่ 80

วันที่ 10 มกราคม 2567  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบบ้านตาม      โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 9 หลังที่ 80 โดยมอบให้กับ เด็กชายนวพล ปัจฉิม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูมิวิทยา โดยมี นายนิมิตร ประตาทะยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว รับมอบบ้านเพื่อมอบต่อให้กับ ด็กชายนวพล ปัจฉิม และครอบครัวต่อไป  มีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูเขียว ผอ.กลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนภูมิวิทยา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ ทั้งนี้ งบประมาณ  ในการสร้างบ้านหลังดังกล่าว  ได้รับการสนับสนุนจาก นายเรืองเดช ทวีกุล จำนวน 50,000 บาท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 10,000 […]

Jaturong yochmeungpai

10 January 2567

จัดประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายมานะ สินธุวงษานนท์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ มีอนุกรรมการร่วมประชุมครบองค์ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม

Jaturong yochmeungpai

9 January 2567

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้เสียสละ และสร้างคุณงามความดีช่วยเหลือสังคม” ให้กับ นายธวัชชัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด กรณีช่วยเหลือปกป้องนักเรียนจากชายคลุ้มคลั่งก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ทำให้นักเรียน ครูทุกคนได้รับความปลอดภัย พร้อมนี้ นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทน สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรเชิดชูกียรติ รางวัลเสมาสดุดี ให้กับนายธวัชชัย ด้วงธรรม ครูฮีโร่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ มี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

Jaturong yochmeungpai

9 January 2567

มอบเข็มที่ระลึกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนางสาวระวิวรรณ กองกะมุด ผอ.โรงเรียนบ้านดอนดู่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและรับมอบเข็มที่ระลึกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายและถอดบทเรียนเรื่องการประเมินวิทยฐานะ ว PA กับเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีผู้ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

ศุภลักษณ์ ไปนาน

26 December 2566

ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการประเมินความสามารถ RT และ NT

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอรวรรณ กลิ่นสุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมชี้แจงแนวทางการประเมิน RT และ NT ปีการศึกษา 2566 และมี ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล 45 คน และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กำหนดประเมิน RT ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และ […]

ศุภลักษณ์ ไปนาน

25 December 2566

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้ง ปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 26 คน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ พร้อมนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ทั้ง 3 ชุด และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 คน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาในแต่ละแห่งต่อไป

egkarat jantratep

19 December 2566

รับมอบเงินสร้างโรงอาหาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายภควัต เรียกจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) และคณะครูโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2566 (ปีที่ 3) มูลค่า 2,200,000 บาท ณ ห้องประชุม สพฐ.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอิชิโระ ซะกะกุระ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000,000 บาท

ศุภลักษณ์ ไปนาน

9 December 2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูตร 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดทรงศิลาพระอารามหลวง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ศุภลักษณ์ ไปนาน

7 December 2566
1 2 3 103