สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

        วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้  นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม และนายธีระชน ขวัญศักดิ์ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักดิ์ แฟงทรัพย์  ครูแผนกสาขาไฟฟ้าและคณะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) เพื่อซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนบ้านกุดแดง ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสื่ออุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 ในเดือนมิถุนายนนี้