สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

        วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้  นายสานิต ต่ออำนาจ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับนายอรรคพล ประเสริฐ ครู หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์และนายวัชรากร กฤษณา ครูพิเศษสอนอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อเพื่อซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนบ้านหนองขามและโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสื่ออุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 ในเดือนมิถุนายนนี้