สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด อำเภอบ้านแท่น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ขอรื้อถอน ณ โรงเรียนบ้านหนองแฝก และ โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนาเนื่องจากมีสภาพชำรุดและก่อสร้างมานานเกิน 25 ปี  โดยมี นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ ผอ.ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา รักษาการ ร.ร.บ้านหนองแฝก และนายคมกฤษ บุตรศรี ผอ.ร.ร. บ้านหินลาดพัฒนา และคณะครู ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะประมูลขายส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป