สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัยของอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนที่ประสบวาตภัย  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยมี นายวุฒิชัย เกิดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม และคณะ ครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง