สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรกำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่3/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน