สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบต้นอินทผลัมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบต้นอินทผาลัมจาก นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จำนวน 5 ต้น โดยมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นอินทผลัมภายในบริเวณสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้