สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการประชุมทางไกล Video Conference ผ่าน Application Zoom