สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ขอรื้อถอน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ขอรื้อถอน ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องและโรงเรียนบ้านซำมูลนาก อำเภอแก้งคร้อ เนื่องจากมีสภาพชำรุดและก่อสร้างมานานเกิน 25 ปี โดยมี นายสุพล พรมมานอก ผอ.ร.ร.บ้านซำมูลนาก และนางวรรณวรางค์ งามสกุล ผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง และคณะครู ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะประมูลขายส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป