สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่ประสบวาตภัย

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้  นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนที่ประสบวาตภัยโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ โดยมี ว่าที่ ร.อ.ภิญโญ คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม และคณะ ครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง