สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล ก.ต.ป.น.และนางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ร.ร. สระโพนทอง ร.ร. บ้านหนองแต้ ร.ร. บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง และ ร.ร. บ้านแก้งตาดไซ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมนี้ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ ศึกษาของโรงเรียน โดยมี   ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดต่อไป