สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการปฐมนิเทศตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่าน Application Zoom

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายวิจิตร นารอง และนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ เข้ารับการปฐมนิเทศ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ ซึ่งยังไม่ได้รับการทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษ