สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวเกตศิริ จรรย์โกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว เขต 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หอประชุมสายทองสายธารธรรม อาคารโนนทรายคำ หอประชุมโนนทรายคำ โดยมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้