ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบสิ่งของ โรงพยาบาลภูเขียวฯ และศูนย์พักคอย

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบสิ่งของ อุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านโนนสลวย ศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์แต่ละจุด เป็นผู้รับมอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งทุกท่าน