ประชุมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.กลุ่ม งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะแจ้งลิงค์ห้องประชุมให้ทราบในกลุ่มไลน์ OBCELINE CPM2 อีกครั้ง