ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายบุญทรัพย์ หลักม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวทางการอบรมตามหลักสูตรที่ สพฐ.กำหนด และมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2564