สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 5/2564 ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา แนวทางช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรและคนในพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มเพื่อทราบและเป็นแนวปฏิบัติต่อไป