สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบเงินสนับสนุนจากการระดมทุนของผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายสมหมาย โพธิ์จักร นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งคร้อ , ดร.วุฒิพงษ์ วงษ์ชู ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ , นายบุญเพ็ง ผ่านพูล เลขานุการสมาคมฯ และตัวแทนผู้บริหารอำเภอแก้งคร้อ มอบเงินสนับสนุนจากการระดมทุนของผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธา ให้กับโรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 12,100 บาท โดยมีนายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผอ.โรงพยาบาลแก้งคร้อ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน