ประชุมทางไกลชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมชี้แจงศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564