สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom ในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom ในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019