สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 และกิจกรรมจากค่ายสู่โรงเรียนและชุมชน ต่อยอด ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ กล่าวรายงาน และมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียนในตำบลกวางโจน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน