.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลด้วยองค์คณะบุคคล และดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด