สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานร่วมการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเข้ารับการอบรมฯ ผ่านระบบฯ Online (Webinar) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.กล่าวรายงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นำทางวิชาการและนำความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ต่อไป