สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฏหมายและคดี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฏหมายและคดี โดยการนำของ ผอ.กลุ่มทั้ง 2 กลุ่มในการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการทำงาน เพื่อบูรณการรูปแบบการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด และโปร่งใสสุจริต ของบุคลากร ณ ห้องประชุมสารีบท