โรงเรียนบ้านหนองปอแดง อ.ภูเขียว นำกล้าพันธุ์ดอกแพงพวยจำนวน 100 ต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปปลูกในบริเวณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบกล้าพัญธุ์ดอกไม้จาก นายอรุณ อนุวุฒิ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปอแดง อ.ภูเขียว โดยได้นำกล้าพันธุ์ดอกแพงพวยจำนวน 100 ต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปปลูกในบริเวณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศให้สวยงามร่มรื่นให้เหมาะกับการทำงาน