สพป.ชัยภูมิ เขต2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) DLTV

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) DLTV ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ DLTV และจัดทำร่างเกณฑ์การคัดเลือกฯ โดยจะเปิดรับสมัครออนไลน์จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564