สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมผู้บริหารครั้งที่ 4/2564 เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหารครั้งที่ 4/2564 เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องการปฏิบัติงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ของบุคลากร สพฟ.ชัยภูมิ เขต 2 อีกทั้งเพื่อหารือในการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธรรมโม