สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 2 สร้างภูมิคุ้มกันส่วนตัว เพื่อคุ้มกันส่วนรวม ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายแพทย์สุภาพ สำราญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทย์ พยาบาล ดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้กล่าวขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้อุทิศตนให้บริการประชาชนได้รับวัคซีนในครั้งนี้