สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และตรวจสอบความพร้อมในด้านอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดยมี นายนาวา ทองดี ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ