สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กล่าวรายงาน นางธิดารัตน์ จิตรธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายสานิต ต่ออำนาจ เจ้าหน้าที่ ICT เป็นวิทยากรอบรม และมีบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานและปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป