ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา บุปผารามโมเดล

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา บุปผารามโมเดล นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา บุปผารามโมเดล โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายวัชรินทร์ ทองคนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบุปผาราม กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนและนักเรียน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ และคณะ ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ดำนา ปลูกต้นไม้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก