การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี 2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนายสานิต ต่ออำนาจ ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเสร็จสมบูรณ์ และไม่กระทบในต่อการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกำหนดยืนยัน และรับรองข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564