พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัด ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว และมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-net NT และ RT 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้สอนที่มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และรางวัลอื่นๆ กว่า 50 รางวัล ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป