สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 43

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. ณ บ้านใหม่หนองติ้ว นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 43 ซึ่งมอบให้กับเด็กหญิงอรณิชา ขานภูเขียว นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านดงเมย โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กล่าวขอบคุณ และมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูเขียว ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวขานภูเขียวในครั้งนี้