สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกลในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกลในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มอบนโนบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน(Quick Win) ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีคณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมชี้ภารกิจงาน สพฐ. เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป