เขต สพป.ชย.2 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างภูมิคุ้มกันส่วนตัว เพื่อคุ้มกันส่วนรวม ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี คณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลภูเขียว ดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง