สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิต

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตมอบแด่ผู้เกษียณอายุการ ประจำปีงบประมาณ 2564