สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร.ชุมชนแท่นประจัน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้ร่วมทดลองสอนออนไลน์ และพบปะนักเรียนในห้องเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย