สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบสิ่งของศูนย์พักคอย

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายจำเริญ ขึ้นทันตา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา มอบสิ่งของ อุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ให้กับศูนย์พักคอยกลุ่มสีเขียวโรงเรียนบ้านโนนชาด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งทุกท่าน