สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบของช่วยเหลือบ้านแท่น

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา มอบสิ่งของ อุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม ให้กับศูนย์พักคอยเทศบาลบ้านแท่นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์แต่ละจุด เป็นผู้รับมอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งทุกท่าน