สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบของช่วยเหลือ ท.ศ.บ้านเต่า

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบสิ่งของ อุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม ให้กับศูนย์พักคอยเทศบาลบ้านเต่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ แต่ละจุด เป็นผู้รับมอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทุกท่าน