สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบร้านค้ามินิมาร์ท โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.39 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบร้านค้ามินิมาร์ท คนมีฐานะ ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา โดยมี นายสุเทน ฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา เป็นผู้มอบ โดยอาคารร้านมินิมาร์ท “คนมีฐานะ” สร้างโดย นายสุเทน ฐานะ มอบให้กับโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและเป็นอนุสรณ์กษียณอายุราชการ ปี 2564 งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 99,000บาท โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูเขียว และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธี